โควตาเรียนดี/โควตา PORTFOLIO/โควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี/โควตา PORTFOLIO/โควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์