ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ - วุฒิ ม.6 รอบ 2.1 TCAS รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถด้วยการสอบสัมภาษณ์ โควตา MOU - วุฒิ ปวส. รอบ 2.1 TCAS รอบที่ 2