ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี ครั้งที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566