ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี รอบที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือก

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566