ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

**หากนักศึกษามีข้อสงสัย หรือ ปัญหาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง E-mail ของแต่ละสาขาวิชา
หรือ E-mail วิชาการ คณะวิศวฯ : academic@eng.kmutnb.ac.th และ Line งานรับสมัคร 2566 : @865cryfc
หรือทางเพจ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เท่านั้น
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์(กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) TCAS 1
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio รอบที่ 1.2 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) (TCAS 1) ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) (TCAS 1) (รหัสสาขาที่เลือกอันดับ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566