ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

   
 ประกาศผลการสอบคัดเลือก
  โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา (โปรดตรวจสอบกำหนดการต่างๆตามท้ายประกาศ
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นท่านอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ)
   
           1.1 วิทยาลัยนานาชาติ (จัดการเรียนการสอนที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (จัดการเรียนการสอนที่ มจพ. ปราจีนบุรี) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT (โปรดตรวจสอบกำหนดการต่างๆตามท้ายประกาศ
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นท่านอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ)
ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก