ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

   
 ประกาศผลการสอบคัดเลือก
  โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O - NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก  
  โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก  
  โครงการรับตรง 29 จังหวัด สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก