ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
 
 ผลสอบสัมภาษณ์/คัดเลือก (โครงการรับตรง สอบข้อเขียน)
     
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3)
       1. โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
   
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.)
       1. โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
   
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.)
       1. โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก