ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน 2559
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี และปริญญาโท*** อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
  (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี)    
  ***ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ให้สอบถามสาขาวิชาที่เปิดรับ ก่อนทำการสมัคร***    
โครงการรับนักศึกษาโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2559
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.)    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก)    
              โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
 
โครงการโควตาเรียนดี/โควตาพื้นที่
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.)
       โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี) อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
       คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (โควตาเรียนดี) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
             โควตาเรียนดี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
             โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
              โควตาเรียนดี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
              โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
              โควตาเรียนดี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
              โควตาพื้นที่ 5 จังหวัด อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี) อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก