ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
     
ติดต่อกับกลุ่มงานรับเข้าศึกษา
   
  กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS
  โทรศัพท์ : 02 555 2000 ต่อ 1626 , 1627
  โทรสาร :  02 555 2171
  e-mail :  mte@kmutnb.ac.th