กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ และเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ และเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์