โควตาความสามารถพิเศษด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/นำเสนอผลงาน ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/นำเสนอผลงาน ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์