ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ประกาศรายชื่อเวลา 11.00 น.)
    โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560    
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  - ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  - ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  - ปริญญาโท ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะ
     
    โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก