ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
 

 


 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
  โครงการโควตาเรียนดี
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวช.)
       โครงการโควตาเรียนดี    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก