ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
 

 


 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
    โครงการโควตาพื้นที่
     ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี
         โครงการโควตาพื้นที่    
    จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
          คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
         คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
         คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       ปริญญาตรีต่อเนื่อง/ปริญญาตรีเทียบโอน    
          คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
         คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
     
    โครงการรับตรงสอบข้อเขียน สำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.3 ปวช. และ ปวส.
         ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ปวช. และ ปวส. ดูประกาศรายชื่อ
เรียงตามตัวอักษร
คลิ๊ก
         ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (ผู้เข้าสอบต้องอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)
อ่านข้อปฏิบัติการสอบ คลิ๊ก
         ตรวจสอบข้อมูลการสอบจากใบหลักฐานแสดงการสมัคร ตรวจสอบข้อมูลการสอบ คลิ๊ก
ห้ามมิให้นำใบหลักฐานแสดงการสมัครเข้าห้องสอบ
ผู้เข้าสอบสามารถ capture รูปภาพหน้าจอเก็บไว้หรือบันทึกเป็นไฟล์ .pdf หรือ print ออกมาก็ได้
เนื่องจากเป็นเพียงเอกสารแสดงข้อมูลให้ผู้เข้าสอบทราบข้อมูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ
ห้องสอบ สนามสอบ และตารางเวลาสอบของตนเองเท่านั้น มิใช่เอกสารแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ
อย่างไรก็ตามที่สนามสอบจะมีการประกาศข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ สนามสอบ และตารางเวลาสอบของผู้เข้าสอบทุกคน
    โครงการโควตาเรียนดี
     ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวช.)
         โครงการโควตาเรียนดี    
    จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
     ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)
    จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก