ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 


 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   
  โครงการโควตาพื้นที่/พื้นที่ภาคตะวันออก
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.)
       โครงการโควตาพื้นที่/พื้นที่ภาคตะวันออก    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ (โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   
  โครงการโควตาเรียนดี
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.)
       โครงการโควตาเรียนดี    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม.6) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ปวช.) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (BBR-สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (BMS-การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก