ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
     

 

 

ประกาศสถานที่สอบ English Placement Test 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผลการสอบสัมภาษณ์/
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
TCAS รอบ 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน-สถานที่สอบ/
รายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการจัดกลุ่มผู้เรียน-สถานที่สอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะกีฬา-ศิลปวัฒนธรม/
สอบสัมภาษณ์/ นำเสนอผลงาน
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์-หุ่นยนต์