ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
     

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผลการสอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดกลุ่มผู้เรียน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะกีฬา-ศิลปวัฒนธรม-สอบสัมภาษณ์/นำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์-หุ่นยนต์